Limberg

4-800px

Vuonna 2013 Proluontokuva yhdessä Lohjan Seudun Ympäristöyhdistyksen kanssa lahjoitti 5000 euroa Luonnoperintösäätiölle. Koska merkittävä osa lahjoituksesta oli kertynyt Lohjan luontokuvaillan lipputuloista, lahjoitus päätettiin kohdistaa Lohjalla sijaitsevan Limbergin suojelualueen rahoittamiseen. Lahjoitussumma vastaa noin hehtaarin kokoisen metsäpalstan hintaa.

Metsä sijaitsee kallioiden keskellä omassa rauhallisessa laaksossaan, kaukana ajettavista teistä. Metsän tavoittaakseen kulkija joutuu jalkautumaan ja kävelemään yli kilometrin matkan. Alueen pinta-ala on 16 hehtaaria, josta yli 10 hehtaaria on vanhaa, aarniomaista kuusikkoa. Laakson keskiosa on kosteaa korpea, missä käävät viihtyvät erityisen hyvin. Rinteet ovat kuivempaa maata, mutta kaikkialla maaperä on rehevää ja kalkkipitoista. Tästä todistaa mm. pähkinäpensaan runsaus eri puolilla metsää.

Puut ovat metsässä korkeita ja kasvavat tiheässä, ja metsä sisältää paljon lahopuuta ja tuulenkaatoja. Luonnontilaisen metsän tunnelma, eteläinen sijainti, riittävä pinta-ala sekä Naturaan kuuluvan Pytbergin tammimetsän (14 ha) läheisyys alueen eteläpuolella tekevät siitä erittäin merkittävän suojelukohteen.

0-800px

6-800px

5-800px

3-800px

2-800px

1-800px

Kuvat: Lars Eriksson

Kommentointi on suljettu.