Media

Pro Luontokuva

Luonnon ja ammattimaisen luontokuvan puolesta.

Syntyhistoriaa

Kipinä aidon luontokuvan puolesta puhumiselle syttyi vuosituhannen vaihteessa, kun valokuvien käsittely oli muuttunut entistä helpommaksi ja ”käsiteltyjä” luontokuvia esitettiin dokumentaarisina ilman, että muokkauksista olisi kerrottu katsojalle. Alkoi vilkas keskustelu kuvien aitoudesta ja kuvamanipulaation rajoista. Kuvan aitouteen oli totuttu luottamaan ja mahdollisuus niiden huomaamattomaan muokkaamiseen herätti suuria tunteita, syystäkin. Suomen Luonnonvalokuvaajien sisällä käytiin useiden vuosien ajan pöytäkeskusteluja, joissa esiin nousi ajatus uuden yhdistyksen perustamisesta. Ajatukset saivat vahvistusta, kun Suomen Luonnonvalokuvaajien jäsenyys muuttui kaikille avoimeksi ja toiminnan painopiste siirtyi yhä kaupallisempaan suuntaan ja yksipuolisemmin käsittelemään digitaalista kuvausta ja laitteistoja. Monet kokivat, että kuvan sisältö oli jäänyt toisarvoiseksi asiaksi tekniikan jalkoihin.

Syksyllä 2004 joukko tulevan yhdistyksen perustajajäseniä teki alustavia tiedusteluja noin kolmellekymmenelle aktiivi- tai ammattilaiskuvaajalle uuden yhdistyksen perustamisesta. Myönteinen vastaanotto vahvisti uskoa uuden yhdistyksen tarpeellisuudesta. Pro Luontokuva ry:n perustavassa kokouksessa yhdistyksen jäseniksi liittyi joukko eturivin luontokuvaajia, joille erityisesti luonto, sen suojelu, aito luontokuva sekä eettisesti oikeat toimintatavat ovat tärkeitä.

Pro Luontokuva ry perustettiin täydentämään suomalaisen luontokuvauksen kenttää, ei kilpailemaan muiden luontokuvayhdistysten kanssa. Monet yhdistyksen jäsenistä ovat edelleen jäseninä myös Suomen Luonnonvalokuvaajissa ja muissa pienemmissä luontokuvayhdistyksissä.

Mikä on Pro Luontokuva?

Pro Luontokuva ry on ammattimaisesti toimivien luontokuvaajien ryhmä. Ammattimaisuutta ei mitata euroilla vaan kuvaamisen palolla, joka näkyy työn jäljessä.

Jäseneksi pääsy vaatii työnäytteen, joka osoittaa monipuolista osaamista niin luonnonkuvauksen kuin -tuntemuksenkin aloilta, sekä sitoutumisen eettisesti kestävään kuvaustyöhön. Kuvia saa toki edelleenkin käsitellä, kunhan muutokset kerrotaan.

Kuvankäsittelyn rajojen hämärtymisen lisäksi viime vuosien huima tekninen kehitys on johtanut siihen, että luontokuvauksesta on tullut uuden välineistön markkinoinnin apuväline ja samalla on unohtunut itse kuvauskohteena oleva luonto. Määrä on korvannut laadun ja huomio on keskittynyt kuvan kannalta toisarvoisiin asioihin. Pro Luontokuvan jäsenet haluavat palauttaa luontokuvan arvostuksen ja uskottavuuden sekä nostaa luonnon sille kuuluvaan asemaan. Luontokuvassa on oleellista kuvan sisältö ja sen välittämä viesti katsojalle, ei tekniikka tai laitteet, joilla kuva on otettu. Näitä aitoja, elämyksellisiä kuvia ja omia kokemuksiamme luonnosta haluamme jatkossakin välittää katsojillemme.

Pro Luontokuva ry toimii myös internetissä korkeatasoisten luontokuvien löytämisen helpottamiseksi. Yhdistyksen kotisivuilla, www.proluontokuva.fi,  on lyhyt esittely kustakin jäsenestä ja sivujen kautta on mahdollista siirtyä jäsenen kotisivuille tutustumaan juuri sellaisiin laadukkaisiin luontokuviin, joita on kulloinkin etsimässä.

Luonnonsuojelu

Pro Luontokuva pyrkii keräämään varoja luonnonsuojelualueiden hankintaa varten eri tavoin. Ensimmäinen Pro Luontokuva -ilta teemalla ”Sama vesi – meissä kaikissa” järjestettiin keväällä 2006 Kansallisoopperan Almin salissa. 2008 valmistuu ensimmäinen tyylikäs 12 signeeratun huippuvedoksen kuvasalkkukokonaisuus Portfolio 1 myyntiin.

Mäntyharjun Kyöpelinvuorelta hankittiin ensimmäinen suojeltava alue kesällä 2006. Suojelualue liittyy jo aiemmin suojeltuun alueeseen ja tuo siihen oleellisen maisemallisesti tärkeän lisän. Alue on ensimmäinen lenkki tulevassa suojelualueiden ketjussa.

2008 käynnistyy Luomus ry:n kanssa yhteistyössä toteutettava projekti yhden maamme tärkeimmän maiseman suojelemiseksi. Saanan rinteitä on jo nakerrettu riittävästi. Tarkoitus on herättää suuren yleisön mielenkiinto ja kiinnittää sen huomio ainutlaatuisen Saanatunturin maisemaan ja luontoon. Saanan alueesta kertova näyttely kiertää syksystä 2008 lähtien maamme suuria kaupunkeja ja Lappia.

Muuta toimintaa

Jäsenistö on järjestänyt useita yhteistä valokuvanäyttelyitä viime vuosien aikana. Yhteisiä kuvausretkiä ja tapaamisia on järjestetty mm. Katanpään kulttuuri- ja luontoarvoiltaan hienoon linnoitussaareen, luonnoltaan ainutlaatuiseen Jurmon saareen ja idylliseen Parikkalan seutuun.

Iiriksen päivänä 14.11.2005 klo 14.11 aloitettiin yhteisen valokuvanäyttelyn ”Yhteislaukaus” kokoaminen nettisivuille. Jäsenet haastettiin valokuvaamaan haluamansa paikka annettuna ajankohtana. Tyyli ja kalusto oli vapaa. Yhteislaukauksia tullaan jatkamaan ja joidenkin vuosien kuluttua palataan samoille paikoille. Näin mukaan saadaan aikaperspektiivi ja kuvat muodostavat  mielenkiintoisen seurannan ympäristön muutoksista. Kuvat teksteineen ovat nähtävissä yhdistyksen nettisivuilla.

Kommentointi on suljettu.